Ayon sa sanaysay na alegorya ng yungib ninanais ni plato na

Nakikilala si Plato at ang kanyang sanaysay na "Ang Alegorya ng Yungib" Naipapaliwanag ang pangunahing paksa at pantulong na ideya Nailalarawan ang bansang Greece Naiuugnay ang mga pangyayari mula sa napanood sa kasalukuyang isyu at mga pangyayari sa daigdig Paghanga sa kultura at Panitikan ng bansang Greece

Panitikan sa luzon sanaysay EBAT Masters Team Registration Welcome to the East Bay Bat Rays (EBAT) home page. We are a year round competitive swim team providing a safe, healthy, positive environment for all athletes. We practice at Cal State East Bay in Hayward, CA. In addition to being a USA Age Group Swim Team, we are also a USA Masters Swim

Kami ng mas mataas, dumaan sa baras ng bentilasyon sa silid na may katibayan. Kung ikaw ay mabilis na mabusog, subukang kumain ng mga pagkaing mas mataas sa kaloriya. Mas mahusay na magbigay ng kagustuhan sa mapait na tsokolate, kung saan ang nilalaman ng kakaw ay magiging ay mas kapakipakinabang sa katawan at mas mababa caloric.

ANG SANAYSAY Ayon sa isang popular na kahulugan, ang sanaysay ay isang tuluyang akda na nakatuon sa isang paksa ang pagtatalakay. Aldous Huxley-ang sanaysay ay isang paraang pampanitikan ng pagsasabi ng halos lahat tungkol sa kahit anong bagay. Isang maiksing akda na nagpapaliwanag, naglalarawan, nangungumbinsi, o nag-aanalisa. Ang Alegorya ng Yungib ay isang sanaysay na ginawa ni Plato upang masaksihan nating mga tao ang hirap o suliranin na ginawa ng tao sa mundo patungo sa liwanag. Ang punto ng may akda ay nagpapahiwatig siya upang maipakita niya ang isang anyo na dapat nating mabatid o hindi mabatid tungol sa ating kalikasan. Ang Alegorya ng Yungib ay isang sanaysay na ginawa ni Plato upang masaksihan nating mga tao ang hirap o suliranin na ginawa ng tao sa mundo patungo sa liwanag. Ang punto ng may akda ay nagpapahiwatig siya upang maipakita niya ang isang anyo na dapat nating mabatid o hindi mabatid tungol sa ating kalikasan.

Ang Alegorya ng Yungib ay isang sanaysay na ginawa ni Plato upang masaksihan nating mga tao ang hirap o suliranin na ginawa ng tao sa mundo patungo sa liwanag. Ang punto ng may akda ay nagpapahiwatig siya upang maipakita niya ang isang anyo na dapat nating mabatid o hindi mabatid tungol sa ating kalikasan. Ang Alegorya ng Yungib ay isang sanaysay na ginawa ni Plato upang masaksihan nating mga tao ang hirap o suliranin na ginawa ng tao sa mundo patungo sa liwanag. Ang punto ng may akda ay nagpapahiwatig siya upang maipakita niya ang isang anyo na dapat nating mabatid o hindi mabatid tungol sa ating kalikasan. Tinawag ako ng Diyos na maging apostol at ihiniwalay para sa ebanghelyong Diyos. 2Ito ay ang ipinangako niya noong nakaraang panahon, sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, sa banal na kasulatan. 3Ito ay patungkol sa kaniyang Anak na mula sa lahi ni David ayon sa laman. 4Itinalaga siya na Anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang paraan Ang Alegorya ng Yungib ay isang sanaysay na ginawa ni Plato upang masaksihan nating mga tao ang hirap o suliranin na ginawa ng tao sa mundo patungo sa liwanag. Ang punto ng may akda ay nagpapahiwatig siya upang maipakita niya ang isang anyo na dapat nating mabatid o hindi mabatid tungol sa ating kalikasan. II. PAKSA Panitikan: Ang Alegorya ng Yungib (Sanaysay mula sa Greece) Mula sa Allegory of the Cave ni Plato Isinalin sa Filipino ni Willita A. Enrijo Kagamitan: Videoclip mula sa youtube, Pantulong na biswal Sanggunian: Ikasampung Baitang Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 nina Vilma C. Ambat et.Al. Bilang ng Araw: 1 Sesyon III. Magbabahagi rin ang guro ng karagdagang impormasyon tungkol sa sumulat kay Plato. L.A.2) Ipabasa ang sanaysay na “Ang Alegorya ng Yungib.” L.A.4) Tatalakayin ang naging L.A. 5) Itanong ang sagot sa Gawain 4 kaugnay pokus na tanong: sa nilalaman ng binasang sanaysay.